Navigatie                     
IN ATENTIA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI
 
la studii universitare de doctorat
 
2013/2014
 
In perioada 30.09 - 4.10.2013, candidatii declarati admisi la studii doctorale incepand cu anul universitar 2013/2014 se vor prezenta la secretariatul ISD, din Bd.Mamaia 124 anexa rectorat etaj 2, cu copia chitantei de plata taxei de inmatriculare si cu exemplarele Contractului de studii (completat si semnat de doctorand si de conducator de doctorat).
 
Candidatii declarati admisi pe loc cu taxa vor achita taxa de studiu (de scolarizare) aferenta anului universitar 2013/2014, in conformitate cu prevederile contractului de studii.
 
Taxele de inmatriculare, respectiv de studii, pentru cetatenii romani, pot fi achitate fie la oricare casierie din sediile universitatii, fie in contul universitatii (cod fiscal : 4301332) deschis la Trezoreria Constanta, codul IBAN : RO22TREZ231504601X000611, cu specificatiile : Numele si prenume doctorand, domeniul de doctorat, tipul taxei : inmatriculare/scolarizare
 
Taxele de inmatriculare, respectiv de studii (in euro) pentru cetatenii straini pot fi achitate in contul universitatii deschis la Banca Comerciala Romana :
 
          Account number (for euro):  RO49RNCB0114032053160011
 
          Bank: BCR Constanta
 
          58 Traian Street
 
Pana in data de 15 octombrie 2013, studentii-doctoranzi inmatriculati la studii doctorale in anului universitar 2013/2014 se vor prezenta la secretariatul ISD, din Bd.Mamaia 124 anexa rectorat etaj 2, cu Planul individual de pregatire avizat de conducatorul de doctorat si de scoala doctorala.
 
Secretariat ISD

Contract studii 2013

Plan individual de pregatire 2013