Navigatie                     
Sesiunea septembrie 2013
 
          In vederea obtinerii Certificatului de competenta lingvistica, candidatii la concursul de admitere la studii doctorale pot depune la secretariatul Facultatii de Litere, aleea Universitatii nr. 1 campus-corp A, cererea-tip si dovada achitarii taxei aferente, incepand cu data de 2 septembrie 2013.
 
          Taxa de inscriere pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica, in cuantum de 200 lei, se poate achita la oricare casierie a UOC sau prin virament bancar in contul UOC :
 
« taxa certificat de competenta lingvistica »
 
Universitatea Ovidius Constanta
 
cod fiscal 4301332
 
Trezoreria Constanta
 
cod IBAN : RO22TREZ231504601X000611.