Navigatie                     

 

Anunț privind calendarul de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din fondul centralizat al UOC

 

 

11.07.2018-13.07.2018: perioada în care se propune și aprobă comisia de evaluare a dosarelor și comisia de soluționare a contestațiilor

16.07.2018 – 20.07.2018: perioada depunerii dosarelor de concurs;

23.07.2018 – 27.07.2018: perioadă de evaluare a dosarelor

27.07.2018: comunicarea rezultatelor evaluării

30.07.2018 – 31.07.2018: perioada de depunere a contestațiilor

01.08.2018 – 03.08.2018: perioada de soluționare a contestațiilor

03.08.2018: comunicarea rezultatelor contestațiilor

06.08.2018: înaintarea spre CA a raportului comisiei de evaluare pentru personalul didactic


 

Info UOC - Meniu