Navigatie                     
     Universitatea ”Ovidius” din Constanța împreună cu Societatea GASTROMOND S.R.L. Constanța lansează o competiție internă de proiecte de cercetare în domeniul Sănătate – Patologie digestivă, cu finanțarea unui singur proiect câștigător.
     Proiectul de cercetare se va desfășura în cadrul clinicilor, laboratoarelor, centrelor de cercetare ale universității. Membrii participanți în proiect pot fi doar angajați ai universității.
     Durata maximă de derulare a proiectului este de 24 de luni.
     Valoarea maximă a proiectului este de 27 000 lei. Sunt declarate cheltuieli eligibile doar cele de logistică și de regie. Nu vor fi decontate cheltuielile pentru resursă umană.
     Calendarul competiției, cererea de finantare și criteriile de evaluare sunt disponibile pe site-ul universității http://www.univ-ovidius.ro/ .
     Dosarul cu documentele solicitate va fi depus la Registratura Universității ”Ovidius” din Constanța. Acesta va cuprinde: opis; cererea de finanțare semnată de directorul propunerii de proiect; notă justificativă a cheltuielilor și ofertele de preț; adeverință de salariat în cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța a membrilor proiectului; un CD/DVD cu documentele scanate ale dosarului.
 

Info UOC - Meniu